Nội dung con dấu của doanh nghiệp có được khác nhau không?

Ngày hỏi:04/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp doanh nghiệp có sử dụng nhiều con dấu thì nội dung con dấu của doanh nghiệp có được khác nhau không? Mong sớm nhận phản hồi.

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp 2014, có quy định:

   Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

   1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

   a) Tên doanh nghiệp;

   b) Mã số doanh nghiệp.

   Bên cạnh đó, tại Điều 13 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, có quy định:

   Điều 12. ...

   Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

   Điều 13. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện

   1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

   2. Nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nội dung trên con dấu doanh nghiệp phải thống nhất và không được khác nhau. Con dấu doanh nghiệp bắt buộc phải có thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn