Nội dung của sổ đăng ký cổ đông gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:27/05/2019

Tôi là kế toán của công ty TNHH, sắp tới công ty tôi dự định chuyển sang mô hình công ty cổ phần, tôi có nghe mọi người nói khi chuyển sang công ty cổ phần thì sẽ có một loại sổ là sổ đăng ký cổ đông có phải như vậy không? Nội dung trong sổ này gồm những gì? Xin cảm ơn Ban biên tập.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về sổ đăng ký cổ đông như sau:

   1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

   2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

   d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn