Nội dung đánh giá đối với Người quản lý tại công ty nhà nước

Ngày hỏi:28/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về người giữ chức danh tại công ty nhà nước. Cho tôi hỏi nội dung đánh giá đối với Người quản lý tại công ty nhà nước như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 147/2016/TT-BQP thì nội dung đánh giá đối với Người quản lý như sau:

   - Kết quả giám sát và đánh giá của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

   - Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

   - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

   - Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

   - Các kết luận kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Người quản lý đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra (nếu có);

   - Tham gia các hoạt động do Nhà nước, Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp tổ chức;

   - Việc thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

   Trên đây là quy định về nội dung đánh giá đối với Người quản lý tại công ty nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT