Nội dung được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

Ngày hỏi:20/12/2016

Nội dung được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp là gì? Tôi là cán bộ của trường ĐH X, là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của nhà nước. Hiện tôi được biết, nhà nước mới ban hành về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tuy nhiên có một số chỗ tôi vẫn chưa được rõ, mong anh chị giải thích giúp tôi. Anh chị cho tôi hỏi: Nội dung được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP thì nội dung được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp được quy định như sau:

   - Được xác định vốn chủ sở hữu và bảo toàn vốn;

   - Được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị, theo quy định của pháp luật;

   - Quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định như doanh nghiệp;

   - Quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

   - Chi phí xây dựng Đề án và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, được tính trong chi phí thường xuyên của đơn vị.

   Nội dung được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 141/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ chế tài chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn