Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty TNHH 2TV trở lên

Ngày hỏi:03/08/2020

Liên quan đến quy định mới về việc góp vốn vào Công ty TNHH 2TV, cho mình hỏi Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty TNHH 2TV gồm những gì? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định Giấy chứng nhận phần vốn góp vào Công ty TNHH 2TV phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Vốn điều lệ của công ty;

   - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

   - Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

   - Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Trên đây là nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty TNHH 2TV trở lên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT