Nội dung tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp bao gồm những gì?

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi được thông tin là từ năm sau sẽ có quy định mới về việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi nội dung tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp bao gồm những gì? Xin cảm ơn 

Thu Hoài (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

   1. Nội dung tự kiểm tra pháp luật lao động bao gồm:

   a) Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

   b) Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

   c) Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

   d) Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

   đ) Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

   e) Việc trả lương cho người lao động;

   g) Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

   h) Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

   i) Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

   k) Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

   l) Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

   m) Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

   2. Nội dung tự kiểm tra cụ thể được thiết kế thành phiếu tự kiểm tra theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đăng trên trang thông tin điện tử. Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, người sử dụng lao động lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

   Trên đây là quy định về nội dung tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn