Phải đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi chứng minh nhân dân?

Ngày hỏi:03/04/2019

Xin cho hỏi em đang đi làm công ty đã ủy quyền cho công ty đăng ký thuế cho em. Nhưng nay em mới đổi chứng minh nhân dân do hết hạn thì em có cần phải liên hệ với kế toán công ty để công ty đi thay đổi thông tin đăng ký thuế cho em hay không cần ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đăng ký thuế 2006 thì khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin. Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC thì các cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

   Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì cá nhân đang làm việc cho doanh nghiệp có ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký thuế thì thực hiện thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cho doanh nghiệp để được giải quyết theo quy định, cụ thể như sau:

   Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

   - Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

   Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

   - Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

   Sau khi lập đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ và tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Do đó: Trường hợp bạn đang đi làm công ty đã ủy quyền cho công ty đăng ký thuế cho bạn, nay bạn đổi chứng minh nhân dân do hết hạn - đồng nghĩa thông tin về chứng minh nhân dân trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp trước đó đã có sự thay đổi. Nên trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi, bạn phải nộp Bản sao không yêu cầu chứng thực của chứng minh nhân dân vừa được cấp cho công ty để công ty tiến hành làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho bạn theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn