Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày hỏi:05/09/2019

Hiện nay, nhà nước có nhiều quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 54/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 10/10/2019) thì phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV như sau:

   - Ngân sách trung ương:

   Căn cứ dự toán kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tư vấn DNNVV được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, đảm bảo phù hợp với kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho DNNVV do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

   - Ngân sách địa phương:

   Căn cứ dự toán kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ tư vấn cho DNNVV được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh thực hiện phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị hỗ trợ DNNVV thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, đảm bảo phù hợp với kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trên địa bàn do UBND cấp tỉnh phê duyệt hàng năm.

   Trên đây là quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT