Phần được miễn thuế TNDN kinh doanh bị lỗ thì có được cấn trừ với vùng không được miễn giảm?

Ngày hỏi:19/09/2014
Công ty kinh doanh mặt hàng khai thác mủ cao su không qua sơ chế. Theo TT 78/2014/TT-BTC thì vùng đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN và vùng khó khăn thì không được miễn thuế TNDN. Vậy phần được miễn thuế TNDN kinh doanh bị lỗ thì có được cấn trừ với vùng không được miễn giảm?

  Nội dung này được Phạm Đình Huy - TP.TT&HT NNT tư vấn như sau:

  • Việc cấn trừ lãi, lỗ giữa thu nhập từ hoạt động kinh doanh được miễn thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được miễn thuế được quy định cụ thể tại Khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn