Phân loại tài sản đã kiểm kê khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ngày hỏi:27/02/2019

Tôi hiện là kế toán cho một doanh nghiệp Nhà nước, nay doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa do đó mà cần phân loại kiểm kê tài sản, tuy nhiên tôi chưa được rõ: khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thì tài sản đã kiểm kê được phân loại như thế nào?

(minh_anh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại tài sản đã kiểm kê khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định tài sản đã kiểm kê được phân loại theo các nhóm sau:

   a)Tài sản dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

   b)Tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, chậm luân chuyển, tài sản chờ thanh lý.

   c)Tài sản hình thành từ nguồn quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (nếu có).

   d)Tài sản thuê, mượn, vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận đại lý, nhận ký gửi, tài sản nhận góp vốn liên doanh, liên kết và các tài sản khác không phải của doanh nghiệp.

   đ) Tài sản gắn liền với đất thuộc diện phải xử lý theo phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

   e)Tài sản của các đơn vị sự nghiệp có thu (các cơ sở nhà đất của các đơn vị sự nghiệp có thu theo pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước), tài sản hoạt động sự nghiệp.

   g)Tài sản chờ quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

   h)Các khoản đầu tư tài chính (góp vốn liên doanh, góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, các hoạt động góp vốn khác) bằng giá trị quyền sử dụng đất.

   i) Tài sản khác (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn