Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp xã hội

Ngày hỏi:05/08/2019

Theo quy định thì trong doanh nghiệp xã hội thì có được phép phân phối lợi nhuận cho cổ đông phần còn lại sau khi giữ lại lợi nhuận tối thiểu 51% không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 10 Luật doanh nghiệp 2014, có quy định:

   Điều 10. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

   1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

   a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

   b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

   c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

   => Như vậy, theo quy định trên thì đối với doanh nghiệp xã hội thì doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất là 51% lợi nhuận để tái đầu tư với những nội dung như đã đăng ký. Phần còn lại của lợi nhuận doanh nghiệp có thể thực hiện việc phân phối lợi nhuận cho những người góp vốn theo điều lệ của công ty.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT