Pháp nhân có thuộc đối tượng tham gia với tư cách là sáng lập viên hợp tác xã hay không?

Ngày hỏi:11/11/2020

Theo quy định pháp luật thì pháp nhân có thuộc đối tượng tham gia với tư cách là sáng lập viên hợp tác xã hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.

   Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy, có thể thấy pháp nhân vẫn thuộc đối tượng được tham gia với tư cách là sáng lập viên hợp tác xã theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn