Phó Giám Đốc có được làm đại diện pháp luật của công ty TNHH?

Ngày hỏi:08/07/2015

Chào Luật Sư! Theo như em biết! ở Luật doanh nghiệp 2005 tại điều 46 có quy định rõ "Giám Đốc, Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ là người đại diện pháp luật của công ty" và đương nhiên phó tổng giám đốc không được làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, tại Luật Doanh Nghiệp 2014 lại bỏ đi điều này và không ràng buộc về đại diện pháp luật, ngoài ra luật cũng thoán hơn là "doanh nghiệp có thể có nhiều đại diện pháp luật". Như vậy, theo Luật Doanh Nghiệp 2014 phó giám đốc cũng có thể là đại diện pháp luật công ty TNHH hai thành viên?

  • Hiện nay, Luật doanh nghiệp quy định "Mở" hơn về Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp, cụ thể được quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp, theo đó Doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 1 Người đại diện theo pháp luật.

   Tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Như vậy, với Công ty TNHH, Số lượng Người đại diện theo pháp luật, chức danh, quyền nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định trong Điều lệ Doanh nghiệp, hay nói cách khác là Phó giám đốc vẫn có thể là Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn