Phụ cấp cho thành viên trong HĐQT

Công ty tôi đang thanh tra thuế nên có một số vấn đề cần hỏi Ban tư vấn Công ty tôi có chi phụ cấp cho hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là những người có tham gia làm việc tại công ty. Nhưng theo TT130 điều 2.5mục d có ghi : 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Vậy công ty bị suất toán có đúng không?

  • Về khoản chi thù lao cho các thành viên HĐQT thì:

   - Nếu thành viên HĐQT chuyên trách (chỉ làm công việc tại HĐQT) chứ không tham gia điều hành công việc SXKD thì theo TT 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sẽ không được tính vào chi phí được trừ trong QT thuế TNDN.

   - Nếu thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành SXKD (VD như là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ hay Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách KD,...) thì TT 130 cho tính vào chi phí được trừ phần thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

   Bạn tham khảo các ý kiến trao đổi ở trên để xem DN mình có như trên không và thực hiện theo đúng qui định của PL nhé.


  Nguồn:

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn