Phụ cấp chức vụ trong đơn vị hạch toán phụ thuộc

Ngày hỏi:28/10/2011

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung về phụ cấp chức vụ trong các đơn vị hạch toán phụ thuộc không xếp hạng của Công ty.

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm 2, mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác được vận dụng quy định tại Thông tư này phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này.

   Vì vậy, đối với Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung (được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước) đã đăng ký tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương như công ty nhà nước (quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương thì Công ty được vận dụng xếp hạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để xếp lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo hạng được xếp.

   Trong đó, đối với các xí nghiệp trực thuộc Công ty, phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với chức danh giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp, với mức phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ của trưởng phòng, phó trưởng phòng Công ty.

   Về mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc ở các xí nghiệp trực thuộc, đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ, giải trình rõ ràng Công ty được xếp, quy mô, cơ cấu tổ chức, tính chất hoạt động của các xí nghiệp trực thuộc để có căn cứ giải quyết chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh này nhằm đảm bảo tương quan chung.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp chức vụ
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn