Phương thức công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử

Ngày hỏi:16/10/2018

Đang công tác trong lĩnh vực thuế. Tôi có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Phương thức công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử quy định tại Điều 9 Quyết định 1474/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thông tin về mức thuế của hộ kinh doanh nộp thuế khoán quy định Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy chế này được công khai tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tại chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán”.

   - Thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán được công khai theo số liệu trên Sổ bộ thuế ổn định từ đầu năm; Trường hợp hộ kinh doanh mới hoạt động hoặc có thay đổi về quy mô, ngành nghề kinh doanh dẫn đến điều chỉnh tiền thuế phải nộp trên Sổ bộ thuế thì Chi cục Thuế phải gửi thông tin để bổ sung, điều chỉnh danh sách hộ kinh doanh và tiền thuế đã công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế ngay trong tháng có phát sinh thay đổi, bổ sung.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn