Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành MobiFone

Ngày hỏi:30/08/2018

Tôi hiện đang làm việc tạo một Doanh nghiệp nhà nước. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên với Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành MobiFone được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập!

Duy Mạnh (0120***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành MobiFone
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015 thì:

   - Khi tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên MobiFone, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho MobiFone, không phù hợp với pháp luật, thực tiễn triển khai thì Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng thành viên MobiFone xem xét, điều chỉnh lại quyết định. Hội đồng thành viên MobiFone phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc. Trường hợp Hội đồng thành viên MobiFone không điều chỉnh lại quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông.

   - Kết thúc quý, năm, Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng thành viên MobiFone bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích của MobiFone và phương hướng thực hiện kỳ tới.

   - Hội đồng thành viên MobiFone có quyền tham dự các cuộc họp liên quan đến chuẩn bị đề án trình Hội đồng thành viên MobiFone do Tổng giám đốc chủ trì để đóng góp ý kiến.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành MobiFone. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn