Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày hỏi:22/01/2018

Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Phương hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi hiện đang tìm hiểu về tập đoàn viễn thông quân đội. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định tại Điều 69 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, cụ thể:

   1. VIETTEL là chủ sở hữu của các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chủ tịch VIETTEL tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con này theo quy định tại điểm v khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, Điều lệ công ty con và quy định của pháp luật. Bộ máy giúp việc giúp Chủ tịch VIETTEL thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, có trách nhiệm:

   a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo VIETTEL để trình Chủ tịch VIETTEL xem xét, thông qua hoặc quyết định theo quy định.

   b) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh và các nhiệm vụ khác tại công ty con.

   2. Công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ có quyền và nghĩa vụ:

   a) Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ký với VIETTEL, được cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn VIETTEL theo quy định tại Điều lệ này theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết và quy định của pháp luật.

   b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn VIETTEL các hợp đồng với VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền của VIETTEL đối với công ty con; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

   3. Phân cấp quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền tại công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 66 Điều lệ này và quy định của pháp luật.

   4. Đối với các công ty do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VIETTEL và của người đại diện theo ủy quyền phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

   Trên đây là tư vấn về quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 05/2018/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn