Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối

Ngày hỏi:22/01/2018

Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Hằng hiện đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Tôi hiện đang tìm hiểu về tập đoàn viễn thông quân đội. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối được quy định tại Điều 70 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, cụ thể:

   1. VIETTEL là chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối. Chủ tịch VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp này theo quy định tại điểm x khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, Điều lệ công ty con và quy định của pháp luật. Người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp giúp Chủ tịch VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

   2. Công ty con do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định sau:

   a) Có quyền tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng với VIETTEL và các doanh nghiệp thành viên; được VIETTEL cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn VIETTEL theo quy định tại Điều lệ này, thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên và quy định của pháp luật có liên quan.

   b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn VIETTEL; các hợp đồng với VIETTEL và doanh nghiệp thành viên; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của VIETTEL với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với công ty con.

   3. Phân cấp quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền tại công ty con do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối thực hiện theo quy định tại Điều 66 Điều lệ này và quy định của pháp luật.

   4. Đối với các công ty con do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối được thành lập ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VIETTEL và của người đại diện theo ủy quyền phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

   Trên đây là tư vấn về quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 05/2018/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn