Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài

Ngày hỏi:27/12/2021

Cho tôi hỏi, việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài

   Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 112/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài như sau:

   - Tiền ký quỹ của người lao động được sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra đối với doanh nghiệp dịch vụ theo Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

   - Doanh nghiệp dịch vụ và người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền thỏa thuận thống nhất về mức bù đắp thiệt hại của người lao động và ghi trong văn bản thanh lý hợp đồng.

   Mức trần tiền ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài

   Mức trần tiền ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài được quy định tại Điều 29 Nghị định trên như sau:

   Doanh nghiệp dịch vụ và người lao động thỏa thuận về ngân hàng nhận ký quỹ, việc ký quỹ, trong đó tiền ký quỹ không vượt quá mức trần quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và phải được ghi rõ trong Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

   Thực hiện ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài

   Tại Điều 30 Nghị định 112/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về việc thực hiện ký quỹ của người lao động với doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài như sau:

   - Người lao động, doanh nghiệp dịch vụ và ngân hàng nhận ký quỹ thỏa thuận ký kết hợp đồng ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm các nội dung sau: tên, số căn cước công dân/hộ chiếu và địa chỉ của người lao động; tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của ngân hàng nhận ký quỹ; tên, mã số, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp; số tiền ký quỹ; mục đích ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; hình thức trả lãi tiền ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; tất toán tài khoản ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

   - Việc ký quỹ chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp dịch vụ và người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động đã được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc hoặc cấp thị thực nhập cảnh nước hoặc vùng lãnh thổ làm việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn