Quản lý vốn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Ngày hỏi:27/09/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về quản lý vốn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý vốn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 62/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - DATC thực hiện quản lý vốn đầu tư của Công ty theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

   - Định kỳ, thường xuyên tổ chức quản lý, đánh giá, giám sát hiệu quả các khoản vốn đầu tư của Công ty.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT