Quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc và thời giờ làm thêm của người lao động trong các doanh nghiệp

Tôi làm việc tại siêu thị X, tôi muốn hỏi về thời gian làm việc mà công ty quy định như sau: Trong tuần có 4 ngày làm ca, từ 7h30; 15h hoặc 14h30; 21h (giờ mùa đông, được nghỉ 30 phút để ăn cơm) là khoảng 26 giờ. Một ngày làm cả ngày từ 7h30; 21h (được ăn + nghỉ 2 giờ) = 11,5 giờ. Hai ngày làm cả ngày từ 7h30; 22h (thứ 7, chủ nhật, được ăn + nghỉ 2 giờ) = 25 giờ. Vậy trong 1 tuần tôi đã làm việc 62,5 giờ không kể thời gian nghỉ; một tháng làm 30 ngày là 264 giờ. Như vậy siêu thị X có vi phạm luật lao động không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Người sử dụng lao động có quyền quy định về thời giờ làm việc theo ngày hoặc theo tuần phù hợp với các điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Nội quy lao động hoặc trong Thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, quy định về thời giờ làm việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật tại Điều 104 và Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012.

   Theo như bạn trình bày, trong tuần có 4 ngày làm ca, từ 7h30 - 15h hoặc 14h30 - 21h (giờ mùa đông, được nghỉ 30 phút để ăn cơm) là khoảng 26 giờ, tức là vào khoảng 07 giờ/ ngày. Một ngày làm từ 7h30 - 21h (được ăn + nghỉ 2 giờ) = 11,5 giờ. Và 2 ngày làm từ 7h30 - 22h (thứ 7, chủ nhật, được ăn + nghỉ 2 giờ) = 25 giờ, tức là riêng thứ 7, Chủ nhật bạn phải làm khoảng 12,5 giờ/ ngày. Tuy nhiên, bạn không cung cấp thông tin công ty bạn quy định thời giờ làm việc theo ngày hay theo giờ nên chúng tôi chỉ có thể trả lời như sau:

   Căn cứ vào quy định “trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày” thì nếu siêu thị nơi bạn đang làm quy định thời giờ làm việc theo tuần thì công ty bạn đã vi phạm luật lao động vào hai ngày thứ 7 và Chủ nhật. Cụ thể, siêu thị của bạn đã yêu cầu nhân viên làm việc vượt 0.5 giờ so với quy định của Bộ luật Lao động.

   Ngoài ra, theo như bạn trình bày, siêu thị của bạn làm việc 62,5 giờ/ tuần (vượt 14,5 giờ/ tuần so với quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 48 giờ/ tuần). Như vậy, với một tháng gồm 4 tuần thì tổng thời giờ làm thêm của người lao động trong siêu thị của bạn là 58 giờ/ tháng vi phạm quy định về việc bảo đảm số giờ làm thêm không được quá 30 giờ/ tháng.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn