Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Ngày hỏi:21/07/2015
Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ có cần làm "Sổ đăng ký thành viên" và "thông báo góp vốn" gửi đến Sở KHÐT không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Điều 65 Luật Doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

   1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

   2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

   3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

   Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

   5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   Nguồn: Sở KH-ĐT tp.Hà Nội


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn