Quy định về bán doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:11/12/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp vấn đề sau đây: Việc bán doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc bán doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau:

   - Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

   - Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

   - Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

   - Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc bán doanh nghiệp tư nhân. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn