Quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Ngày hỏi:15/06/2017

Quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Minh. Tôi đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có dự định mở một doanh nghiệp kinh doanh xổ số và có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi, cụ thể về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này không? Tôi mong Biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0126***) 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số được quy định tại Điều 38 Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho các công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

   2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

   b) Đại diện pháp luật của doanh nghiệp;

   c) Loại hình sản phẩm được phép kinh doanh;

   d) Phương thức phân phối sản phẩm;

   đ) Địa bàn kinh doanh xổ số;

   e) Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

   g) Các quy định về việc tuân thủ chế độ quản lý và nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh xổ số.

   Theo đó, Nghị định 30/2007/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện kinh doanh xổ số, bao gồm những điều kiện sau:

   - Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

   - Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động theo mô hình công ty nhà nước phải làm thủ tục để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   - Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được áp dụng theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên.

   - Điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   - Các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, tiếp tục thực hiện hết nhiệm kỳ. Việc áp dụng mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

   Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trên thì doanh nghiệp sẽ được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 75/2013/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn