Quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo điều 22 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được quy định như sau:
   1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Luật này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động đưa người lao động đang làm việc ở nước ngoài.
   2. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 của Luật này, tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đối với người lao động đến thời điểm chuyển giao; nếu tiền ký quỹ còn thừa thì doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác theo quy định của pháp luật để phá sản.
   3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn