Quy định về vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ngày hỏi:23/06/2017

Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, Tôi là Phạm Kiều Diễm, hiện tại đang là thành viên hợp tác xã. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến nguồn vốn, huy động vốn của hợp tác xã. Cho tôi hỏi, pháp luật quy định nguồn vốn hoạt động của hợp tác xã bao gồm các nguồn nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Kiều Diễm (diem*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định Điều 3 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã. Cụ thể là:

   1. Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác.

   2. Điều lệ, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã và quy định của pháp luật có liên quan.

   Hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã có thể huy động vốn từ các thành viên, hợp tác xã thành viên; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, các cá nhân, tổ chức ngoài hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cho chủ nợ theo cam kết trong hợp đồng. Việc huy động vốn phải đảm bảo:

   - Có phương án được đại hội thành viên hay hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) phê duyệt theo thẩm quyền

   - Việc vay vốn của tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện thông qua hợp đồng vay vốn với tổ chức kinh tế, cá nhân cho vay;

   - Việc huy động vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài.

   Ngoài ra, đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì được tính vào tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; còn đối với các khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại thì được tính vào số nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn