Quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty được sử dụng vào mục đích nào?

Ngày hỏi:18/08/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin về mục đích sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty được sử dụng vào mục đích nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 63 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, có quy định

   Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì quỹ phúc lợi của doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hình thức khen thưởng
  Hồ sơ khen thưởng
  Khen thưởng
  Nguyên tắc khen thưởng
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn