Quy mô doanh nghiệp và việc tổ chức bộ phận an toàn vệ sinh lao động

Doanh nghiệp có quy mô như thế nào thì phải tổ chức bộ phận an toàn – vệ sinh lao động?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo thông tư số 01/2911/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Liên bộ: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế thì:
   1. Doanh nghiệp phải thành lập bộ phận an toàn – vệ sinh lao động theo quy định tối thiểu sau:
   - Có tổng số lao động trực tiếp dưới 300 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an toàn – vệ sinh lao động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;
   - Có số lao động trực tiếp từ 300 đến 1000 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an toàn – vệ sinh lao động, làm việc theo chế độ chuyên trách.
   - Doanh nghiệp có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người phải thành lập Phòng hoặc Ban an toàn – vệ sinh lao động hoặc bố trí tối thiểu 2 cán bộ chuyên trách an toàn – vệ sinh lao động;
   2. Cán bộ an toàn – vệ sinh lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:
   - Có chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, vệ sinh lao động.
   - Có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở.
   3. Trường hợp doanh nghiệp không thành lập được bộ phận an toàn – vệ sinh lao động đáp ứng các yêu cầu trên thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ an toàn – vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn