Quyền chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm các quyền nào?

Ngày hỏi:19/09/2019

Liên quan đến việc tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện lực. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quyền chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm các quyền nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm các quyền nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   "Quyền chi phối của EVN" là quyền của EVN đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

   - Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;

   - Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối của doanh nghiệp;

   - Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp;

   - Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;

   - Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

   - Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa EVN và doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn