Quyền của thành viên công ty được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2018

Quyền của thành viên công ty được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Để phục vụ cho công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trong năm 1992, quyền của thành viên công ty được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Phúc Khánh (01288***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trong năm 1992, quyền của thành viên công ty được quy định tại Điều 8 Luật Công ty 1990 như sau:

   - Sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty;

   - Tham dự Đại hội đồng, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng; có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp vào công ty;

   - Được chia lợi nhuận hoặc chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty;

   - Nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 1/4 số vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng để xem xét và giải quyết những việc mà Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc bỏ qua. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc phải triệu tập Đại hội đồng trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhóm thành viên yêu cầu.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền của thành viên công ty. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Công ty 1990.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn