Quyền của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi có vấn đề này về quy định mới của pháp luật mà tôi rất thắc mắc, mong Ban biên tập có thể hỗ trợ giải đáp. Cụ thể: Từ năm tới thì quyền của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Xin cảm ơn 

Hoàng Quynh (quynh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định tại Điều 9 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

   Tham gia đoàn tự kiểm tra thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp và báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến của người sử dụng lao động; giám sát người sử dụng lao động thực hiện các kiến nghị của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động theo nội dung báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn