Quyền của VIETTEL trong kinh doanh

Ngày hỏi:20/01/2018

Quyền của VIETTEL trong kinh doanh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thế Tài hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang tìm hiểu về tập đoàn viễn thông quân đội. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Quyền của VIETTEL trong kinh doanh được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của VIETTEL trong kinh doanh được quy định tại Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, cụ thể:

   1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả.

   2. Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh theo khả năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

   3. Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước; ký kết và thực hiện hợp đồng; quyết định việc phối hợp các nguồn lực, hợp tác sản xuất kinh doanh của VIETTEL và các doanh nghiệp trong Tập đoàn VIETTEL theo nhu cầu của thị trường.

   4. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá.

   5. Quyết định các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định; sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của VIETTEL để đầu tư ra ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và Điều lệ này.

   6. Quyết định góp vốn, tăng, giảm vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp khác; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác; tiếp nhận công ty khác tự nguyện tham gia liên kết với VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   7. Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, từ các hình thức, sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VIETTEL theo quy định của pháp luật. Sử dụng phần vốn thu về từ việc thoái vốn mà VIETTEL đã đầu tư ở công ty con hoặc công ty liên kết theo quy định của pháp luật và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   8. Quyết định hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản và các hợp đồng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   9. Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản, tăng, giảm vốn đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc quyết định thành lập công ty con do VIETTEL năm giữ 100% vốn điều lệ, tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   10. Quyết định thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc VIETTEL ở trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật và Điều lệ này.

   11. Cùng các nhà đầu tư khác (không bao gồm công ty con, đơn vị phụ thuộc VIETTEL) thành lập công ty con mới hoặc công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước đầu tư.

   12. Đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.

   13. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức; thăng quân hàm, phiên quân hàm; nâng lương, chuyển nhóm, chuyển ngạch lương; cách chức, khen thưởng, kỷ luật; thôi phục vụ tại ngũ đối với các chức danh cán bộ của VIETTEL theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   14. Quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động của VIETTEL phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật lao động.

   15. Xây dựng, phê duyệt, ban hành và áp dụng các quy chế quản lý nội bộ, tiêu chuẩn, quy trình, quy định; định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, chi phí, mua sắm, lao động; thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương, thưởng và chi phí khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

   16. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn VIETTEL đã đầu tư vào công ty con và công ty liên kết theo quy định của pháp luật.

   17. Có các quyền sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về quyền của VIETTEL trong kinh doanh. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 05/2018/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn