Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng chính phủ đối với quỹ hợp tác xã trung ương là gì?

Ngày hỏi:05/05/2021

Cho tôi hỏi trách nhiệm và quyền hạn của Thủ tướng chính phủ trong quỹ hợp tác xã trung ương là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng chính phủ đối với quỹ hợp tác xã trung ương là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/5/2021) quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối vỡi Quỹ hợp tác xã trung ương như sau:

   - Phê duyệt chiến lược; kế hoạch hoạt động và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

   - Quyết định việc cơ cấu, tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập), chuyển đổi mô hình Quỹ, giải thể, phá sản Quỹ hợp tác xã trung ương theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

   - Quyết định mức vốn điều lệ và thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ hợp tác xã trung ương trong quá trình hoạt động theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   - Giao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Quỹ hợp tác xã trung ương theo quy định tại Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT