Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày hỏi:30/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 quy định quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như sau:

   - Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ

   + Bố trí cán bộ phụ trách phối hợp tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin cho Ban biên tập Cổng thông tin;

   + Tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ của cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng các nội dung được phân công.

   - Thành viên tham gia Cổng thông tin có các quyền lợi sau:

   + Nhận được thông tin cập nhật tự động từ Cổng thông tin;

   + Được tương tác với các chủ thể khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

   + Tư vấn của các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

   + Được khai thác các thông tin chi tiết và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trên Cổng thông tin.

   - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký tham gia và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin.

   - Tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, khai thác thông tin tại Cổng thông tin có trách nhiệm và quyền lợi theo Quy chế này và theo thỏa thuận.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT