Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/04/2018

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Trọng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến về lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đình Trọng (dinhtrong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2014 thì quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định cụ thể như sau:

   - Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan của Luật Doanh nghiệp 2014.

   - Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.

   - Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

   - Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng.

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn