Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/05/2018

Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Thương, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Thương (hoangthuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014 thì quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định cụ thể như sau:

   1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

   2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

   b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

   c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

   d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

   đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

   e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

   g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

   h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

   i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

   k) Tuyển dụng lao động;

   l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn