Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ngày hỏi:12/04/2018

Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Công, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thành Công (thanhcong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 thì quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định cụ thể như sau:

   - Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   + Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

   + Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

   + Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

   + Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   + Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   + Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

   + Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

   + Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

   + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   + Quyết định tổ chức lại công ty;

   + Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

   + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn