Quyền sử dụng đất có phải là tài sản cố định vô hình?

Ngày hỏi:11/06/2020

Công ty tôi thuê lô đất của cá nhân để phục vụ kinh doanh sản xuất với thời hạn là 10 năm. Hình thức thanh toán 1 lần. Như vậy quyền sử dụng đất của công ty tôi có được xem là tài sản cố định vô hình không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền sử dụng đất có phải là tài sản cố định vô hình?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm đ, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định :

   - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm:

   + Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời hạn).

   + Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....

   - Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

   + Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

   + Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

   + Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.

   Dựa theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp của bạn thuê đất và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì không ghi nhận là TSCĐ vô hình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn