Quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với VIETTEL được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hoàng Vũ, em đang là sinh viên năm cuối tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Hà Nội. Để hoàn thành bài báo cáo của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp em, cụ thể là quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với VIETTEL được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với VIETTEL được quy định tại Điều 29 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với VIETTEL; phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tập đoàn.

   Liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn về quyền, trách nhiệm của Thủ tưởng chính phủ đối với doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Điều 23 Nghị định này như sau:

   1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   2. Trên cơ sở đề nghị và thẩm định của Bộ Quốc phòng, ý kiến của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, phê duyệt:

   a) Đề án thành lập công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn, tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước;

   b) Chủ trương tổ chức lại, giải thể công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   3. Chấp thuận để Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho VIETTEL đầu tư, góp vốn, nắm giữ, tăng giảm vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp khác ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

   4. Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ của VIETTEL trong quá trình hoạt động theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thẩm định của Bộ Tài chính.

   5. Chấp thuận để Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc VIETTEL.

   6. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của VIETTEL (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của VIETTEL) theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, ý kiến của Bộ Tài chính và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   7. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tập đoàn theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.

   8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

   Như vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có ý kiến về những vấn đề quy định trong phạm vi quyền, trách nhiệm của Thủ tưởng chính phủ nêu trên để hỗ trợ Thủ tướng quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với VIETTEL; phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tập đoàn.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bộ Thông tin và Truyền thông
  Doanh nghiệp quân đội
  Doanh nghiệp viễn thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn