Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với VIETTEL

Ngày hỏi:22/01/2018

Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với VIETTEL gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Minh Châu. Tôi hiện đang tìm hiểu về tập đoàn viễn thông quân đội. Theo như tôi biết thì VIETTEL là Doanh nghiệp nhà nước. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với VIETTEL được quy dịnh như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với VIETTEL được quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, cụ thể:

  1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh chính, ngành, nghề kinh doanh có liên quan, cơ cấu tổ chức quản lý và tên gọi của VIETTEL; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

  2. Trên cơ sở đề nghị và thẩm định của Bộ Quốc phòng, ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật, phê duyệt: Đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài.

  3. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu Tập đoàn VIETTEL và VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

  4. Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ của VIETTEL quy định tại khoản 2 Điều 6 Điều lệ này trong quá trình hoạt động, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

  5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với chức danh Chủ tịch VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch VIETTEL sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

  6. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

  7. Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam của VIETTEL thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật đầu tư năm 2014.

  8. Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL trong trường hợp dự án đầu tư đó do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật đầu tư. Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật đầu tư năm 2014.

  9. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

  Trên đây là tư vấn về quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với VIETTEL. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 05/2018/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chào thân ái và chúc sức khỏe!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn