Quyền, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác

Ngày hỏi:23/02/2017

Quyền, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quyền, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hoàng Thiên (thien****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 28/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Người đại diện thực hiện các quyền, trách nhiệm theo quy định tại Điều 28 và Điều 33, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

   2. Người đại diện hưởng chế độ thù lao, lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của Hội đồng thành viên đối với từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào hiệu quả quản lý của người đại diện. Việc đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của người đại diện thực hiện theo Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác; việc trả lương, thưởng hoặc thù lao, phụ cấp thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện trong các trường hợp:

   a) Người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác là thành viên chuyên trách trong ban quản lý, điều hành hoặc là người lao động tại doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do Tập đoàn chi trả theo quy định. Nguồn phụ cấp người đại diện được lấy từ lợi nhuận được chia từ vốn đầu tư góp vào doanh nghiệp khác.

   b) Người đại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác thì tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định do Tập đoàn chi trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do Tập đoàn chi trả theo quy định.

   Trường hợp người đại diện được các doanh nghiệp khác trả thù lao thì người đại diện có trách nhiệm nộp các khoản thù lao trên cho Tập đoàn.

   3. Người đại diện có nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn đã được phê duyệt; trường hợp người đại diện vi phạm quy chế Tập đoàn, vi phạm nội dung thỏa thuận làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, của Tập đoàn thì Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn có quyền xử lý kỷ luật; trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì xử lý theo quy định hiện hành.

   4. Việc cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đãi ngộ thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Nhà nước và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn.

   5. Có các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về Quyền, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 28/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam ban hành kèm theo Nghị định 28/2014/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn