Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong việc sử dụng vốn và các quỹ do Công ty mẹ quản lý

Ngày hỏi:25/05/2017

Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong việc sử dụng vốn và các quỹ do Công ty mẹ quản lý được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Tống Khánh Ly, là sinh viên năm nhất đại học Sư phạm kỹ thuật. Hiện tại em đang được học môn về đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên trong quá trình tham khảo tài liệu tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ trong việc sử dụng vốn và các quỹ do Công ty mẹ quản lý được quy định thế nàoMong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (khanly***@***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ – Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong việc sử dụng vốn và các quỹ do Công ty mẹ quản lý được quy định tại Điều 5 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   1. Công ty mẹ được quyền quản lý và sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn do Nhà nước đã đầu tư, các loại nguồn vốn hợp pháp khác vào hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu thu lợi nhuận; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về bảo toàn, phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn; đảm bảo quyền lợi của những người liên quan đến Công ty mẹ như các chủ nợ, khách hàng, người lao động theo các hợp đồng đã giao kết.

   2. Trường hợp Công ty mẹ tạm thời sử dụng tiền nhàn rỗi các quỹ thuộc phạm vi quản lý để đầu tư và sản xuất kinh doanh thì phải đảm bảo đủ nguồn chi của các quỹ đó khi có nhu cầu sử dụng. Việc sử dụng vốn, quỹ để đầu tư xây dựng phải theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

   3. Công ty mẹ trực tiếp quản lý và hạch toán toàn bộ vốn góp của Chính phủ Việt Nam trong Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” theo Hiệp định liên Chính phủ ký ngày 27 tháng 12 năm 2010 và quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty mẹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốnđược giao.

   4. Công ty mẹ có trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty mẹ bằng các biện pháp theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và các biện pháp sau đây:

   a) Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

   b) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

   c) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành, gồm:

   - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

   - Dự phòng các khoản phải thu khó đòi;

   - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn;

   - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp.

   d) Các biện pháp khác về bảo toàn vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   5. Mọi biến động về tăng, giảm vốn chủ sở hữu, Công ty mẹ phải báo cáo chủ sở hữu và cơ quan tài chính để theo dõi, giám sát. Định kỳ 6 tháng, hàng năm doanh nghiệp phải đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong việc sử dụng vốn và các quỹ do Công ty mẹ quản lý. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 5 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn