Quyền và nghĩa vụ của EVN đối với vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/07/2016

Quyền và nghĩa vụ của EVN đối với vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi sau khi tìm hiểu tôi có vài thắc mắc mong được quý anh chị giải đáp giúp. Tôi được biết đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam, có văn bản quy định riêng về quy chế quản lý tài chính. Anh chị cho tôi hỏi: Quyền và nghĩa vụ của EVN đối với vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 82/2014/NĐ-CP thì quyền và nghĩa vụ của EVN đối với vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác được quy định như sau:

   1. Hội đồng thành viên EVN thực hiện các quyền và nghĩa vụ của:

   a) Chủ sở hữu tại các Công ty con do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ.

   b) Chủ sở hữu cổ phần, vốn góp tại các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

   2. Hội đồng thành viên EVN thực hiện quyền và nghĩa vụ của EVN trong quản lý vốn nhà nước đầu tưtại công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Quyết định đầu tư, góp vốn; tăng, giảm vốn đầu tư hoặc cổ phần hoặc vốn góp theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty mà EVN có cổ phần, vốn góp.

   b) Quyết định cử, thay đổi, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của EVN tại công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác; giới thiệu Người đại diện ứng cử vào Ban quản lý điều hành của các công ty có vốn góp, cổ phần của EVN phù hợp với các quy định tại Điều lệ của công ty và pháp luật liên quan tại Việt Nam và ở nước ngoài.

   c) Quyết định giao số cổ phần, vốn góp tương ứng với số phiếu biểu quyết cho từng Người đại diện tại doanh nghiệp khác.

   d) Giao nhiệm vụ và chỉ đạo, yêu cầu Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát tại công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác:

   - Định hướng công ty thực hiện các mục tiêu và kế hoạch phối hợp đầu tư, sản xuất kinh doanh của EVN.

   - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nội dung khác.

   - Báo cáo những vấn đề quan trọng của công ty có cổ phần, vốn góp của EVN để xin ý kiến trước khi biểu quyết.

   - Báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp, thị trường, bí quyết công nghệ và những vấn đề khác để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của EVN.

   đ) Giải quyết những đề nghị của Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của EVN tại công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác.

   e) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở các Công ty con, Công ty liên kết và doanh nghiệp khác. EVN quyết định việc sử dụng phần vốn và lãi thu về từ doanh nghiệp khác để phục vụ cho các mục tiêu đầu tư, kinh doanh của EVN. Trường hợp tổ chức lại EVN thì việc quản lý phần vốn góp, cổ phần này thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

   g) Kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn của EVN và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của EVN tại các công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác.

   h) Các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Quyền và nghĩa vụ của EVN đối với vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 43 Nghị định 82/2014/NĐ-CP về quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn