Quyền và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với VIETNAM AIRLINE là gì?

Ngày hỏi:06/02/2017

Quyền và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với VIETNAM AIRLINE là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc phân công, phân cấp quản lý thực hiện các quyền và trách nhiệm đối với Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES). Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Quyền và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với VIETNAM AIRLINE là gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thanh Hùng (hung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với VIETNAM AIRLINES được quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 183/2013/NĐ-CP như sau:

   1. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của VIETNAM AIRLINES. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của VIETNAM AIRLINES.

   2. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 23 Điều lệ này.

   3. Có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết của VIETNAM AIRLINES.

   4. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của chủ sở hữu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với VIETNAM AIRLINES. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 183/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn