Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào trước ngày 01/01/2015?

Ngày hỏi:06/06/2018

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào trước ngày 01/01/2015? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Minh Thành. Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc phá sản doanh nghiệp qua các thời kì và có thắc mắc, muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản được quy định ra sao trước ngày 01/01/2015? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trước ngày 01/01/2015 được quy định tại Điều 28 Luật phá sản 2004 với nội dung như sau:

   - Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

   - Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

   - Quyết định mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

   + Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   + Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

   + Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn yêu cầu;

   + Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

   + Thời gian, địa điểm khai báo của các chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo.

   - Toà án ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã chưa lâm vào tình trạng phá sản.

   Trên đây là nội dung trả lời về quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trước ngày 01/01/2015. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật phá sản 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn