Quyết định thay đổi người phiên dịch tham gia tố tụng cạnh tranh

Ngày hỏi:07/11/2018

Vui lòng giải đáp giúp tôi các thông tin sau đây theo Luật Cạnh tranh 2018 và các quy định hướng dẫn liên quan đến Luật này:

1. Người phiên dịch tham gia tố tụng cạnh tranh sẽ bị thay đổi trong các trường hợp nào?

2. Thẩm quyền và thời điểm quyết định thay đổi người phiên dịch tham gia tố tụng cạnh tranh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 71 Luật cạnh tranh 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019) thì người phiên dịch là người có khả năng dịch từ một ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng cạnh tranh không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch có thể được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh yêu cầu để phiên dịch hoặc do bên khiếu nại, bên bị điều tra hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lựa chọn hoặc do các bên thỏa thuận lựa chọn nhưng phải được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chấp thuận.

   Người phiên dịch tham gia tố tụng cạnh tranh sẽ bị thay đổi trong các trường hợp sau đây:

   - Là bên khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc là người thân thích của bên khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

   - Đã tham gia tố tụng cạnh tranh với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người làm chứng, người giám định trong cùng vụ việc cạnh tranh;

   - Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư khi làm nhiệm vụ.

   Theo quy định tại Điều 74 Luật cạnh tranh 2018 thì việc thay đổi người phiên dịch do Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh quyết định, trừ trường hợp sau đây:

   Trong quá trình xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh quyết định việc thay đổi người phiên dịch;

   Trường hợp phải thay đổi người phiên dịch tại phiên điều trần thì Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định hoãn phiên điều trần. Việc trưng cầu người phiên dịch khác được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật cạnh tranh 2018.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn