Quyết toán thuế TNDN

Ngày hỏi:03/01/2014
Công ty tôi năm 2012 doanh thu dưới 20 tỷ. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi khi quyết toán thuế năm 2013 thì công ty tôi có được áp dụng thuế suất 20% không? Với doanh thu công ty tôi năm 2013 trên 20 tỷ. Mong Cục Thuế trả lời giúp công ty.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/213/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định.
   “Điều 1. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng
   1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
   Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kềcủa doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)…”
   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi, Công ty bạn có:
   - Doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ 01/7/2013.
   Hiện nay, Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể quyết toán thuế TNDN năm 2013, khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế. Cục Thuế sẽ thông báo cho bạn biết để thực hiện.
   - Trường hợp doanh thu năm 2013 trên 20 tỷ đồng. Năm 2014 Công ty bạn không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%, Công ty áp dụngthuế suất thuế TNDN 22% (quy định tại khoản 1, Điều 10 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn