Quyết toán thuế TNDN 2013, Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày hỏi:05/03/2014
Cho tôi hỏi quyết toán thuế TNDN 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 áp dụng theo Thông tư 28 hay Thông tư 156

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 75 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định.

   “Điều 75. Hiệu lực thi hành

   Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Quyết toán thuế TNDN năm 2013 bạn thực hiện theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. BCTC năm 2013 bạn thực hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 hoặc theo Quyết định số 15/2006QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn