Rượu là mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế mua bán hay là mặt hàng mua bán có điều kiện

Ngày hỏi:08/05/2012
Rượu có phải là mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế mua bán hay là mặt hàng mua bán có điều kiện?

  Nội dung này được Tòa án nhân dân tối cao tư vấn như sau:

  • Rượu là mặt hàng không có lợi cho sức khỏe. Hiện nay, không phải chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia khác trên thế giới cũng đang khuyến cáo công dân nên hạn chế tiêu dùng mặt hàng này. Đây là mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế mua bán trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Việc sản xuất kinh doanh mặt hàng này là lĩnh vực đặc thù và Nhà nước không khuyến khích. Nhà nước quản lý thông qua nhiều công cụ khác nhau trong đó thể hiện rõ nhất là việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc kinh doanh mặt hàng này bên cạnh các loại thuế khác. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập đặc biệt năm 2005 quy định (tại Điều 7), mức thuế được áp dụng đối với các sản phẩm rượu sản xuất trong nước bao gồm ba mức: rượu dưới 20 độ mức thuế là 20%; rượu từ 20 đến 40 độ là 30% và rượu từ 40 độ trở lên là 65%. Trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, đã có sự điều chỉnh các mức thuế suất để các mức thuế suất trở nên phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Cụ thể, đối với mặt hàng rượu từ 20 độ trở lên sẽ áp dụng mức thuế là 45% cho giai đoạn từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 31/12/2012. Sau đó mức thuế được nâng lên thành 50% từ ngày 1/1/2013. Riêng đối với loại rượu dưới 20 độ, từ ngày 1/1/2010, áp dụng thuế suất 25%.

   Như vậy, rượu là mặt hàng tự do lưu thông trong lĩnh vực dân sự nên mọi người dân đều có thể mua bán rượu dễ dàng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, các doanh nghiệp muốn kinh doanh mua bán rượu nhằm mục đích sinh lợi thì phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định hiện hành. Nói cách khác, rượu là mặt hàng nằm trong danh mục kinh doanh có điều kiện.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử TANDTC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn